Leerkracht

  • WebQuest titel: Koffie
  • Onderwerp:  Koffie en reclame
  • Schooltype: Basisschool
  • Bestemd voor groep 6, 7 en 8
  • Vakgebied(en): aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid, drama
  • Uitvoering door groepjes van 2 - 3 leerlingen
  • Tijdsinvestering voor leerling(en):  2x 1 tot 2 uur
  • Opbrengst van de WebQuest: Algemene kennis over koffie, de reclamewereld. Het maken van reclamemateriaal voor een zelfbedachte koffiesoort en een zelf bedacht reclamespotje.
  • Extra materialen die nodig zijn: Koffie, reclamematerialen, knutselmaterialen
  • WebQuestmaker(s):  Bas en Loena, plusklasleerlingen groep 7 (in opdracht van juf Judith)
Comments